Q: Czy w środowisku HackingDept istnieje możliwość stworzenia scenariusza “na zamówienie”?
A: W modelu subskrypcyjnym są dostarczane 2 zestandaryzowane scenariusze, ale możemy też stworzyć dedykowany scenariusz dotyczący wybranej przez klienta technologii. Proces ten jest poprzedzony analizą oczekiwań Klienta.


Q: Czy możemy wykorzystywać środowisko HackingDept do własnych potrzeb, np. rozszerzać je o własne maszyny wirtualne?
A: Istnieje taka możliwość, ale wszelkie zmiany nie są objęte usługą wsparcia świadczoną przez HackingDept. W przypadku problemów technicznych z dostarczonym środowiskiem wymagane jest przywrócenie go do stanu fabrycznego.


Q: Czy można wznowić subskrypcję po jej wygaśnięciu?
A: Tak, klient może wznowić subskrypcję w dowolnym momencie. Dodatkowo istnieje możliwość wykupienia dostępu do scenariusza wydanego w czasie nieaktywności, za dodatkową opłatą.


Q: Czy mogę nabyć urządzenia we własnym zakresie?
A: Ze względu na możliwe problemy z podziałem odpowiedzialności w przypadku obsługi zdarzeń serwisowych, nie jest to model preferowany.


Q: Czy licencje na oprogramowanie są w cenie rozwiązania HackingDept?
A: Dostarczane licencje są tymczasowe (wersja trial). W celu zapewnienia nieprzerwanego, legalnego dostępu do wszelkich funkcji rozwiązania wymagana jest ich wymiana na ważne we własnym zakresie. Instalacji należy dokonać zgodnie z zawartą instrukcją.


Q: Czy na Waszej platformie może pracować jednocześnie więcej niż jeden użytkownik?
A: Istnieje możliwość równoległej realizacji zadań przez kilku użytkowników w różnych scenariuszach, a w niektórych przypadkach - również w ramach jednego.


Menu strony