Adres: ul. Równoległa 2 III Piętro, 02-235 Warszawa
Email: kontakt@hackingdept.com
Klucz GPG: hd_gpg_pub.asc
IRC:   #hackingdept@freenode.net

 

Menu strony